Undeb Credyd Plaid Cymru

Aelodau’r Blaid yn ei rhedeg er budd aelodau’r Blaid

Cynilion        Benthyciadau          Ethegol          Cyfeillgar

Ty'r Cymry,
11 Heol Gordon,
Caerdydd,
CF24 3AJ


T: 029 2049 1888

Ar agor:
Mawrth a Gwener

10:00yb - 2:00pm
  

Cyfeiriad yr ebost yw post@ucpccu.org neu ucpccul@btconnect.com  gellir cael mynediad i’r wefan drwy www.ucpccu.org


Gellir cael gafael ar pob ffurflen o’r wefan. Bydd diweddiadarau cyson yn cael eu postio ar y wefan.

CARTREF

Cynilion

Benthyciadau

Newyddion

Hen Newyddion

Cwestiynau

Ffurflenni

Pwy ydy pwy?
This page in English

Malcolm Parker

Un o’n gwirfoddolwyr swyddfa prysuraf yw Malcolm Parker. Fel Swyddog Rheoli Credyd, fe sy’n gyfrifol am geisiadau ac am fenthyciadau a fe sy’n monitro’r ad-daliadau. Pan nad yw’n gweithio i’r Undeb Credyd mae Malcolm yn mwynhau rhedeg.

 

Malcolm sefydlodd gymdeithas Road Runners Islwyn ac mae’n Llywydd Oes o’r gymdeithas honno. Mae’r marathonau mae wedi eu rhedeg yn cynnwys Las Vegas, Israel, Athens, Llundain a Chaerdydd. Ei hoff ras oedd y ras gyfnewid o Gastell Caernarfon i Gaerdydd un oedd yn mynd drwy 30 o etholaethau.

  

Mae’n honni iddo ganfasio y rhan fwyaf ohonynt!!


Ein Trysorydd - Jim Criddle


Cefais fy ngeni a’m magu yn Islwyn (Pontllanffraith) a thipyn o flynyddoedd yn ol erbyn hyn roeddwn yn chwarae rygbi dosbarth cyntaf dros Glyn Ebwy.


Roeddwn yn aelod o Gyngor Bwrdeisdref Islwyn am 20 mlynedd.

Mae gan drysorydd ystod eang o ddyletswyddau. Maent yn cynnwys darparu adroddiadau ar gyfer aelodau Bwrdd y Cyfarwyddwyr, Awdurdod Gwasanaethau Ariannol, Ford & Warren (Cyfreithwyr), Williams & Ross (Archwilwyr) a Llywodraeth Cymru.

Mae’n ofynol i mi sicrhau sustem dderbyniol o’r llyfrau, o’r cyfrifon, cadw anfonebau a thaliadau, monitro ac adrodd ar berfformiad yr Undeb Credyd yn unol â’r Cynllun Busnes.


Who's who?

Swyddfa Gofrestredig: Ty'r Cymry, 11 Heol Gordon, Caerdydd, CF24 3AJ

Ein Cadeirydd - Alan Jobbins


Ein Hysgrifennydd - Stuart Fisher